EFT

EFT (Emotional Freedom Techniques) er en utbredt teknikk innen TFT, tankefelt- terapi eller energipsykologi. EFT er en enkel og effektiv metode som brukes til lindring av emosjonelle problemer.

Årsaken til negative følelser er en forstyrrelse i kroppens energisystem. Via stimulering av akupunkturpunkter med trykk/banking og fokus på problemet, vil energien igjen flyte normalt. EFT kan anvendes i forhold til f eks smerte, sinne, avhengighet, vektproblemer, bekymringer, negative tanker, stresskontroll, lærevansker, uvaner, sorg mm. EFT anvendes også  til fysiske symptomer. Dette fordi psyke og kropp henger så tett sammen