Bach Blomstermedisin

Rene blomsteressenser benyttes for å påvirke negative tankemønstre og følelser.

Når psyken kommer mer i balanse, vil dette også gjenspeile seg i kroppen.